kop

Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 5
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Jeanette PeekM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)59657295,33109310
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
103,3387,33
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
12
292799126287,3387,333
34
41
510794109310103,3395,332
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0