Bowling Competitie

Wedstrijdschema 2019/2020
Poule 1
dinsdagavond van
19:30 tot 22:00 uur
woensdagavond van
19:30 tot 22:00 uur
rondedatumbaan 1baan 2baan 3baan 4datumbaan 1baan 2baan 3baan 4
110 september 2019A - bB - aC - dD - c11 september 2019E - fF - eG - hH - g
21 oktober 2019D - aA - dB - cC - b2 oktober 2019H - eE - hF - gG - f
35 november 2019C - aD - bA - cB - d6 november 2019G - eH - fE - gF - h
414 januari 2020B - fC - gD - hA - e15 januari 2020F - bG - cH - dE - a
54 februari 2020A - fB - eC - hD - g5 februari 2020E - bF - aG - dH - c
63 maart 2020D - fA - gB - hC - e4 maart 2020H - bE - cF - dG - a
77 april 2020C - fD - eA - hB - g8 april 2020G - bH - aE - dF - c
A =  De Bruijn Adviesgroep
B =  De Gootvullers
C =  Dema Interieurbouw
D =  Isero IJzerwarengroep
E =  Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
F =  M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)
G =  Kingpin
H =  Team 750
Poule 2
dinsdagavond van
19:00 tot 21:30 uur
dinsdagavond van
21:30 tot 0:00 uur
rondedatumbaan 1baan 2baan 3baan 4baan 1baan 2baan 3baan 4
117 september 2019A - 3bB - aC - dD - cF - 3eH - 3g
28 oktober 2019D - aA - dC - 3bH - 3eF - 3g
312 november 2019C - aD - 3bA - cH - fF - h
421 januari 2020C - 3gD - hA - 3eF - 3bH - d
511 februari 2020A - fC - hD - 3gF - aH - c
610 maart 2020D - fA - 3gC - 3eH - 3bF - d
714 april 2020C - fD - 3eA - hH - aF - c
2A =  Derks-Diepenbroek Installatiebedrijf
2C =  Verweij Houttechniek 1
2D =  Verweij Houttechniek 2
2F =  T.I.O.N.A.
2H =  Peek Autoservice
Poule 3
woensdagavond van
19:30 tot 22:00 uur
rondedatumbaan 1baan 2baan 3baan 4
125 september 2019E - 2fB - 2aG - 2h
230 oktober 2019E - 2hB - 2cG - 2f
320 november 2019G - eE - gB - 2d
429 januari 2020B - 2fG - 2cE - 2a
519 februari 2020E - bB - eG - 2d
618 maart 2020E - 2cB - 2hG - 2a
722 april 2020G - bE - 2dB - g
3B =  The Kiko's
3E =  Singel 59 dart & bowling
3G =  Autoservice Jaron
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0