kop

Bowling Competitie poule 2

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Simon FrasaVerweij Houttechniek 2366773128,83164422
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
140,67117,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
1104146101351117,00117,003
24
3140118164422140,67128,831
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0