Bowling Competitie

Spelregels
 1. Er worden 7 wedstrijdavonden gespeeld in de periode van september tot en met april. In de maand december ligt de Bowling Competitie stil.
 2. Er wordt gestart met de handicap van het vorige seizoen. Voor spelers die nog geen handicap hebben, wordt deze berekend na de eerste wedstrijd.
 3. Elk team speelt met 4 of 5 personen.
 4. U kunt met niet meer dan 20 personen per team inschrijven voor het seizoen.
 5. Speelt u met 4 personen, dan mag er een ‘blindscore’ opgevoerd worden van 120 punten (zonder handicap). Eventueel mag in plaats van een blindscore ook gebruik gemaakt worden van maximaal 2 invallers. Staat de speler in de poule nog niet ingeschreven bij een team gespeeld dan wordt die speler automatisch vaste speler in die poule. Een speler mag niet invallen in een team dat een wedstrijd tegen zijn/haar eigen team moet spelen. De handicap van een invaller is de handicap die de speler heeft voor het eigen team voor de wedstrijd waarvoor wordt ingevallen. De score in een inval wedstrijd heeft geen invloed op de persoonlijke score van de speler.
 6. Wanneer een speler op naam van iemand anders speelt, dan is de wedstrijd ongeldig.
  u verliest met 4-0.
 7. Nieuwe spelers in een poule die niet zijn ingeschreven op de deelnemerslijst zullen automatisch lid worden van het team waar zij hun eerste wedstrijd in die poule spelen. Een speler kan nooit lid zijn van meerdere teams in één poule. De handicap van nieuwe spelers is de handicap die de speler aan het einde van vorig jaar in de poule had, dit kan ook bij een ander team geweest zijn. Heeft de speler het voorgaande jaar niet gespeeld in de poule dan wordt de handicap berekent aan de hand van de eerste 3 games die de speler speelt.
 8. Het is niet toegestaan om te wisselen of te laat gekomen teamleden mee te laten spelen als u aan de vierde frame gaat beginnen. Dan moet er een blindscore opgevoerd worden. Het opvoeren van een blindscore dient voor de aanvang van de wedstrijd gemeld te worden bij de wedstrijdleiding.
 9. Aan iedere wedstrijd van een team nemen vijf teameden deel. Tijdens een game mag geen van de teamleden vervangen worden, behoudens in het geval van een duidelijk blessure. In dit geval telt de gamescore voor de speelster/speler die de game gestart is. Na afloop van iedere game mag een of meerdere teamleden door andere teamleden worden vervangen.
 10. Per wedstrijd, bestaande uit 3 games, worden 4 wedstrijdpunten toegekend. Een punt voor de totaalscore van iedere game en een punt voor de totaalscore over de 3 games.
 11. Een worp is ongeldig (dus 0 punten) indien: de bal in de goot komt. Eventueel omgegooide kegels als de bal weer uit de goot weer op de baan komt, tellen wel.
 12. Een team dat door zeer bijzondere omstandigheden verhinderd is om op de vastgestelde datum te spelen, kan bij de wedstrijdleiding een verzoek indienen voor een inhaalwedstrijd. Een team die nog een wedstrijd moet inhalen mag maar 1 ronde achterlopen. Heeft een team een wedstrijd niet gespeeld dan is er geen klassering mogelijk voor de halve finale.
 13. Na iedere volledige speelavond wordt een teamklassering en een persoonlijke ranglijst bepaald en gepubliceerd.
 14. Teamklassering geschiedt op basis van de behaalde wedstrijdpunten. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het totaal exclusief handicap.
 15. De persoonlijke ranglijst wordt opgemaakt aan de hand van het scratch-gemiddelde (zonder handicap).
 16. Voor klassering op de persoonlijke ranglijst komen alleen die speelsters/spelers in aanmerking die aan het einde van de bedrijfsleague 12 games hebben gespeeld.
 17. De teamleden kiezen uit hun midden een teamcaptain die de verantwoordelijkheid draagt voor het team en de teamleden. De teamcaptain kan een reserveteamcaptain aanwijzen.
 18. De teamcaptain heeft o.a. de volgende verplichtingen:
  1. het verschuldigde speelgeld van het team voor iedere wedstrijd af te dragen.
  2. Te zorgen dat het team compleet en op tijd voor de wedstrijd aanwezig is.
 19. De teamcaptain heeft o.a. de volgende rechten:
  1. In geval van het uittreden van alle overige teamleden een nieuw team in te schrijven met behoud van het voorkeursrecht op de oude speeltijd.
  2. Schriftelijk protest in te dienen in elk geval van een geconstateerde onregelmatigheid bij het spelverloop en wel op dezelfde speeldag als deze onregelmatigheid is geconstateerd.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Verder nog het volgende:

 • Op de halve finale-avonden beginnen de tellingen weer opnieuw.
 • De scores van de halve finales gaan wel mee naar de finale-avond.
 • Graag ± 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig.
Etiquette

Bowling heeft, net als elke andere sport, een aantal regels om het spel zonder ergernissen doorgang te doen vinden. Deze regels zijn gebaseerd op sportiviteit en hoffelijkheid. Een volledige opsomming geven zou echter een compleet boekwerk over etiquette worden, want de meeste regels uit het maatschappelijk verkeer gelden ook op de bowlingbaan. Houdt u echter daarbij aan de volgende regels :

 1. Breng na afloop van het spel de geleende huisbal en de huurschoenen terug naar de plaats waar U ze vandaan gehaald hebt.
 2. Speel alleen met de bal, die u uit het rek genomen hebt en gebruik ballen van andere spelers alleen met hun toestemming.
 3. Als een speler op 1 der banen aan weerszijden van uw baan klaar staat om te werpen, ga dan niet vast op de approach staan. Als u op de approach staat zullen de andere spelers u zich ook rustig laten concentreren.
 4. Blijf tijdens het werpen op uw eigen baan, anders is een botsing geen onwaarschijnlijkheid.
 5. Zorg dat uw gebaren van vreugde of spijt de andere spelers niet storen.
 6. Als u aan de beurt bent om te spelen, speel dan ook, bent u nog niet gereed om te spelen, stap dan van de approach af.
 7. Enthousiasme tijdens het spel is een geaccepteerde uiting, maar overdrijf nooit.
 8. Breng geen drank of eten in de "kuip", een druppel op de baan of onder de schoenzool werkt als een onverwachte rem en dat kan aanleiding zijn voor een verwonding.
 9. Blijf niet op de "Foul line" treuzelen na het gooien, loop naar uw zitplaats terug zodra de bal de pins geraakt heeft.
 10. Loop niet onuitgenodigd door de "kuip" op de andere banen.