Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Singel 59 dart & bowling | Casey's Bowling (hierna bowling) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de bowling, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de bowling verstrekt. De bowling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geslacht
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
Waarom de bowling gegevens nodig heeft

De bowling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de bowling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang de bowling gegevens bewaart

De bowling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De bowling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring bowling gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de bowling via het contactformulier. De bowling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

E-mail

Beveiligen

De bowling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de bowling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de bowling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de bowling op via het contactformulier.

E-mail

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30158643