Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 5
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Sandra BekkerM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)52121268105,67131339
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
105,33109,1799,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
110312390316105,33105,332
2108989129799,00102,173
34
4106100110316105,33103,221
597111131339113,00105,672
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0