Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 5
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Donna SluijsM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)513323107,67120323
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
107,67
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
12
23
34
494109120323107,67107,671
52
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0