Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Ellen VeenstraM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)539942104,67145347
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
93,67104,67115,67
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
110996109314104,67104,673
277125145347115,67110,174
3741099828193,67104,671
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1