Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 7
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Ellen VeenstraM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)56212104100,19145355
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
89,11111,50105,50
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
110996109314104,67104,673
277125145347115,67110,174
3741099828193,67104,671
4781017225183,6799,421
5114108133355118,33103,203
68110310228695,33101,894
797819227090,00100,191
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1