Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Sandra BekkerM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)62981390,33131301
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
79,3391,33100,33
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
1831019027491,3391,333
29179131301100,3395,834
376778523879,3390,331
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1