Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 7
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Sandra BekkerM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)5918171295,11147341
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
93,7891,3399,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
1831019027491,3391,333
29179131301100,3395,834
376778523879,3390,331
486839626588,3389,831
6929810329397,6791,404
714785109341113,6795,111
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1