Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Jeanette PeekM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)81319163,6767191
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
63,67
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
267665819163,6763,674
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1