Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 7
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Ferdy NelenersbergIsero503326108,67112326
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
108,67
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
7106112108326108,67108,673
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1