Bowling Competitie poule 2

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 4
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Ronald DrosSingel 59 dart & bowling49121325110,42155349
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
96,67116,33115,67113,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
184155108347115,67115,673
299112128339113,00114,334
31001137729096,67108,441
412113494349116,33110,422
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1